Byggnadstillsynens arkivtjänster

I Åbo stads arkiv för byggnadstillsyn förvaras tillståndshandlingar gällande byggnader belägna i Åbo. Handlingar likt tillståndsbeslut, ansökningshandlingar med bilagor, huvudritningar och specialplan (konstruktions-, ventilations- och vatten- samt avloppsplan). Byggnadstillsynen är en del av Åbo stads miljösektor.

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus