Byggnadstillsynens rådgivning och handledning

För byggnadstillsynens tillståndsarkitekter, inspektionsingenjörer och hortonomer kan bokas tid på kundbetjäningen eller man kan också ringa under telefontid för rådgivning och handledning i tillståndsärenden. Tillståndsarkitekter och hortonomer tar emot kunder även utan tidsbokning under två timmars tid varje fredag.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Byggnadstillsyn

Puunkaadot

Rakennusvalvonnan hortonomin puhelinaika on  ma ja to klo 10.00-12.00.

Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on vaihtunut varattaviin puhelinaikoihin. Ensisijainen yhteydenotto sähköisen palvelun kautta. Puhelinaika: pe klo 10-12, varataan rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta. Muina aikoina vastaanottoaika sovitaan suoraan hortonomin kanssa.

Telefon:

02 262 4700
050 310 1659

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Byggnadstillsyn

Rakentamisen luvat

Puhelinaika lupaosaston lupa-arkkitehdeille ja lupainsinööreille ma ja to klo 10.00-12.00.
Lupa-arkkitehtien ja lupainsinöörien vastaanottoaika ilman ajanvarausta on muutettu rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta varattavaksi puhelinajaksi tai Skype- tai Teams-palavereiksi.

Tarkastusinsinöörien puhelinajat ma ja to klo 9.00-10.00 sekä pe klo 11.00-12.00.
Skype- ja Teams-palaverit sovitaan tarkastusinsinöörien kanssa suoraan sähköpostitse tai puhelinaikana soittamalla.

Telefon:

02 262 4700

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala