Byggnadstillsynens rådgivning och handledning

För byggnadstillsynens tillståndsarkitekter, inspektionsingenjörer och hortonomer kan bokas tid på kundbetjäningen eller man kan också ringa under telefontid för rådgivning och handledning i tillståndsärenden. Tillståndsarkitekter och hortonomer tar emot kunder även utan tidsbokning under två timmars tid varje fredag.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Byggnadstillsyn

Puunkaadot

Rakennusvalvonnan hortonomin puhelinaika on ma ja to klo 10.00-12.00.

Ensisijainen yhteydenotto sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta voi varata ajan puhelua tai Teams-palaveria varten perjantaihin klo 10-12. 

Telefon:

02 262 4700
050 310 1659

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Byggnadstillsyn

Rakentamisen luvat

Puhelinaika lupaosaston lupa-arkkitehdeille ja lupainsinööreille ma ja to klo 10.00-12.00.
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta voi varata ajan puhelua tai Teams-palaveria varten.

Tarkastusinsinöörien puhelinajat ma ja to klo 10.00-12.00
Teams-palaverit sovitaan tarkastusinsinöörien kanssa suoraan sähköpostitse tai puhelinaikana soittamalla.

Telefon:

02 262 4700

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus