Byggtjänster

Byggbranschens arbeten som utförs som studerandearbete och möjliga att utföra under lärarens övervakning och som är anpassade till undervisningsprogrammet. Lärarna tar emot arbeten till sina grupper enligt undervisningsprogrammet och arbetssituationen. Förfrågningar kl. 8–16 teamansvarig Jari Kuronen, te. 044 907 3710 Peltolas skolhus, byggnad C. Öppet under läsårets arbetsdagar.

Services språk:
Finska

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun ammatti-instituutti

Ansvarsorganisation: 

Turun ammatti-instituutti
Servicespråk: 
Finska