Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiför-säljning för tobaksprodukter och nikotinvätskor

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor förutsätter tillstånd och partiförsäljning är anmälningsskyldig verksamhet.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Telefon:

Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för tobaksprodukter och nikotinvätskor, hälsoinspektör Satu Ylhäinen 02 266 1064
Olägenheter i inomhusluft orsakad av tobaksrök och rökningsplatser, hälsoinspektör Markku Rohunen 040 139 9527
Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för nikotinvätskor,hälsoinspektör Kristiina Salminen 02 266 1359

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala