Elevens pedagogiska stöd

Grundläggande utbildningens specialundervisning och särskilt stödSpecialundervisning på deltidIndividualiserad lärokurs

Eleven har rätt att få tillräckligt med stöd i sin uppväxt och inlärning så fort behovet uppstår. Stödet eleven får bör vara

  • flexibelt
  • långsiktigt planerat
  • varierande enligt behovet av stöd

Behovet av stöd kan variera

  • från temporärt till kontinuerligt
  • från ringa till starkt
  • från behov av en form av stöd till behov av flera former av stöd

I alla skolor ges eleverna allmänt, effektiviserat och särskilt stöd efter behov. Stöd ges så länge och på sådan nivå det behövs. I första hand ges stödet åt eleven i hans eller hennes egen undervisningsgrupp och i skolan genom flexibla arrangemang.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Målgrupp: 
Service kategorier: