Elevhandledning

Elevhandledning ges årskurserna 1−6 inom de olika läroämnena och i samband med skolans annan verksamhet.

I årskurserna 7−9 är elevhandledning ett eget läroämne.

Elevhandledaren fokuserar på

  • växande och utveckling
  • studieförmåga och studier
  • yrkesmässig inriktning och
  • fortsatta studier

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Service kategorier: