Familjevård

Familjevård innebär att ett barns vårdnad och fostran är dygnet runt organiserat utanför barnets hem.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Sidan: