Fastighetsregister

FastighetsregisterLagfartsintygGravationsbevisIntyg över arrenderätt

Fastighetsregistret innehåller lagenliga uppgifter om fastigheter och om övriga mark- och vattenområdes registerenheter.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk

Lokaliteter

Rådgivning och förfrågningar: Åboservicen, kundservicet vid Fastighetsaffärsverket tel. 02 2624565

Telefon:

02 262 4300

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun Kiinteistöliikelaitos

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn