Finska som andra språk och litteratur (S2) och svenska som andra språk och litteratur (R2)

S2- ja R2-opetus

För en elev, vars modersmål varken är finska eller svenska, kan man välja lärokursen finska som andra språk och litteratur eller svenska som andra språk och litteratur när eleven inleder den grundläggande utbildningen. Syftet med lärokursen är att stöda utvecklingen av elevens färdigheter i finska eller svenska. 

Undervisningen kan också ordnas tillsammans med elever som studerar finska eller svenska som modersmål. 

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: