Flyttning av fordon och skrotbilar

Skrotbilar och flyttning av fordon

Staden flyttar ett fordon vid behov t.ex. på grund av renhållning. Fordon kan flyttas till stadens förråd eller till närmaste möjliga parkeringsplats. Även övergivna fordon städas bort från allmänna platser. Disponent kan anmäla om fordon som övergivits på privat område. Fordonsägaren står för utgifterna för flyttning och skrotning.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Service kategorier: 

Lokaliteter

Ajoneuvosiirtojen toimisto:

Siirroista vastaavat katutarkastajat:

  • puh. 040 196 0365 ja 050 556 6572

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat