Förberedande undervisning

Preparatory education for basic educationMulticultural education

Syftet med den förberedande undervisningen är att ge elever med invandrarbakgrund beredskap att övergå till den grundläggande utbildningen. Åbo stad arrangerar förberedande undervisning för elever som nyligen flyttat in i landet och inte ännu har tillräcklig språkkunskap för att delta i den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen arrangeras centraliserat i lågstadieskolorna Luostarivuoren koulu Martin och Kerttulin yksikkö, Varissuon koulu, Pansion koulu samt högstadiet Puropellon koulu, Topeliuksen koulu och Vasaramäen koulu.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aunelan koulu

Elever i årskurs 1-6

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Ilpoisten koulu

Elever i årskurs 1-6

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Lausteen koulu

Elever i årskurs 1-6

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Pansion koulu

Elever i årskurs 1-6

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Puropellon koulu

Elever i årskurs 7-9

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Varissuon koulu

Elever i årskurs 1-6

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

VALMO on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen, siinä opiskellaan suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja ja tietoja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska