Företagstomter

Affärstomter

Åbo stad har lediga affärstomter lämpade för företagsverksamhet. Överlåtelsen av tomterna kan ske antingen genom köp eller arrende. På tomterna åläggs byggnadsskyldighet. Information om tomter som är färdiga för överlåtelse samt deras priser finns på Åbo karttjänst.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Målgrupp: