Gatuplanering

Gatuplanering innebär teknisk planering av uppbyggnaden för gatu- och trafikområden med avseende på placering av både anläggningar och möbler, exempelvis gatuhöjd, ytmaterial, stenläggning, farthinder och lyktstolpar. Gatuplaner och tillhörande byggnadsplaner görs upp på sådana gatuområden som nämns i detaljplanen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor