Gräsplaner

Gräsplan kan användas endast under bokade turer. För att förhindra slitage av gräs kan planerna användas maximalt ca. 16 timmar i veckan och därför beviljas endast ett begränsat antal turer. Gräsplan kan bokas för både allmänna och fasta turer. Turerna bokas genom Timmi-bokningskalender. Tystnad på plan kl. 22-07.

I Åbo finns 13 gräsplan, varav nio är fullstora och fyra är mikrospelplan (min. 40 x 60 m).

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 55x70 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 107x67 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 48x90 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 74x47 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
115 € / h