Grundläggande konstundervisning

Den grundläggande konstundervisningen riktar sig i första hand till barn och unga. Undervisningen är målinriktad och arrangeras i Åbo på musik och dans läroanstalter, i bildkonst - och hantverksskolor, i teater- och ordkonstskolor.

Eleven får färdigheter i att uttrycka sig med hjälp av konst och kan vid önskan söka sig till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstområdet i fråga. Den grundläggande konstundervisningen grundar sig på landsomfattande, av Utbildningsstyrelsen fastställd läroplan för den grundläggande konstundervisningen. Utbildningsstyrelsen har fastställt läroplansgrunderna för fördjupad och allmän lärokurs.

Målgrupp: 
Service kategorier: