Gruppverksamhet på välfärdscenter

Gruppverksamhet: Öppna grupper som man kan delta i under pågående verksamhet. Grupper som man ska anmäla sig till.

Fråga mer:

  • Informationen tel. 262 5020 (Lehmusvalkama välfärdscenter)
  • Informationen tel. 262 6000 (Rosenkvarteret välfärdscenter)

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: