Gymnasieutbildningens studiehandledning

Studiehandledningens syfte är att stödja gymnasieeleven vid frågor som gäller studier, yrkesval och livskontroll. Studiehandledningen utgörs av klassundervisning och moment av grupphandledning samt av smågrupps- och individuella samtal. Studiehandledning ges också av gruppledare, rektor, ämneslärare, tutorer och skolsekreterare.

Kom och prata med studiehandledaren, när du vill ändra eller kontrollera dina kursval eller annars vill ha råd i frågor rörande dina studier, fortsatta studier eller yrkesval. Du kan boka tid till studiehandledaren genom wilma.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Service kategorier: