Handledning av motionstjänster

Information om tjänsterna

Vid handledningen för motionstjänster söker man motionsmöjligheter som staden erbjuder. Man söker också motionsalternativ som passar just för dig. Du kan fråga den sakkunnige direkt vad som helst när det gäller en ny motionsform eller motionstjänsterna. Handledning av motionstjänster ordnas på olika håll i staden – en del är grupptillfällen och under andra tillfällen kan du tala med en sakkunnig på tu man hand. Handledningstillfällena är avgiftsfria och du behöver inte anmäla dig till dem.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: