Hemvård

Hemvårdens kunder är äldre, handikappade och långtidssjuka. Dina behov av service utvärderas individuellt. Tjänsten beviljas antingen som regelbunden eller som tillfällig. Tillsammans med dig görs en individuell vård- och serviceplan upp. För hemvården uppbärs en avgift enligt förordningen om klientavgifter. Det finns 22 hemvårdsområden i Åbo och det är serviceförman som ansvarar för områdets verksamhet.

Mer information får du genom att ringa till telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland 02 262 6174.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdsektorn
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Sidan: 
Service kategorier: