Hittedjur

Försvunna sällskapsdjurBortsprungna sällskapsdjurHittedjursservice

Upphittade sällskapsdjur anmäls till polisen eller till djurskyddstillsynen. Om ditt sällskapsdjur rymt, kan du höra dig för på Åbos stads djurhem. Djurhemmet tar också hand om vilddjur som är i behov av vård.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat