Husteknisk service

Av oss får du som studerandearbete småskaliga VVS-branschens installationer.

Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Peltola skolhus

LVI-alan asennuspalveluja opiskelijatöinä

Meiltä saat opiskelijatöinä pienimuotoisia LVI-alan asennustöitä.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun ammatti-instituutti

Ansvarsorganisation: 

Turun ammatti-instituutti
Servicespråk: 
Finska