Inomhushallar

Åbo stad upprätthåller ett antal idrottshallar, som erbjuder möjligheter att utöva många olika idrottsgrenar. En del är öppna både för enskilda använder och för grupper. Några hallar är reserverade enbart för idrottsföreningar och deras medlemmar.

Service kategorier: 

Lokaliteter

Alfa har utrymmen som lämpar sig för olika kampsporter, boxning, brottning, tyngdlyftning och bordtennis samt gymnastik. Inträde endast med föreningsarmband.

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Lintula gymnastiksal

Gymnastikföreningar

Utrustning 2 x gymnastikmatta cirkusgymnastikredskap skumgummigropSalen kan användas endast under bokade turer. Bokade turer beviljas endast åt gymnastikföreningar.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat