Invånarinitiativ

Kommuninvånaren har rätt att ta initiativ till ärenden som gäller kommunens verksamhet (kommunallagen 28 §). Kommunen ska upplysa initiativtagaren om de åtgärder som vidtagits på basen av initiativet. Kommunfullmäktige tillkännages invånarinitiativen och de vidtagna åtgärderna minst en gång om året.

Initiativtagare kan även vara

  • sammanslutningar, inrättningar och stiftelser, belägna i kommunen
  • alla som förvaltar eller äger fast egendom i kommunen

Man kan lägga fram invånarinitiativ i webbtjänsten www.kuntalaisaloite.fi/sv per e-post turun.kaupunki@turku.fi eller per post till Åbo stad, Puolalagatan 5, 20100 Åbo. Salutorgets Monitori erbjuder allmän rådgivning och digistöd gällande invånarinitiativ.

 

 

 

Service kategorier: 

Lokaliteter

Invånarinitiativet kan göras på Salutorgets Monitori, via e-post eller på nätet kuntalaisaloite.fi

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Invånarinitiativet kan göras på Salutorgets Monitori, via e-post eller på nätet kuntalaisaloite.fi

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat