Invånartalko

Genom invånartalkon har alla Åbobor möjlighet att göra sin närmiljö trivsammare. Stadens talkoarbetsledare planerar ett fungerande talko tillsammans med invånarna, sköter om tillståndsärenden och handleder vid behov arbetet.