Jour

Ring alltid nödnumret 112 i brådskande nödsituationer, t.ex. när det gäller ett akut sjukdomsfall, medvetslöshet eller livsfara.

Om omedelbar livsfara inte föreligger, sköts de patienter som behöver brådskande vård på deras hälsostationer, (02) 266 1130. Andra tider sköts patienter på Åboregionens samjour.

På Åboregionens samjour i Åucs T-sjukhus (Keramikfabriksgatan 1) sköts under alla tider på dygnet akut insjuknade och skadade patienter som kräver specialiserad sjukvård. Jouren för barn och unga i Åucs U-sjukhus, tel. 02 313 1420.

På jouren sköts också olycksfall som inträffat i arbetet, trafiken eller skolan. Om du inte är säker på vad du borde göra, kontakta din hälsostation eller telefonrådgivningen vid Åboregionens samjour.

Ansvarsorganisation: 

Welfare Division of the City of Turku
Service kategorier: 

Lokaliteter

Åboregionens samjour

Åboregionens samjour sköter akut insjuknade och skadade patienter, vars tillstånd kräver specialsjukvård.

+35823138800

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala