Kommunal familjedagvård

Familjedagvård

Familjedagvård innebär vård som ges hemma hos vårdaren. Trefamiljsdagvård innebär, att 1-4 familjer bildar en vårdcirkel, i vars hem gruppens barn och dagvårdaren turvis vistas. Familjen skaffar och tillverkar den mat som bjuds under vårddagen och familjen får kostnadsersättning för utgifterna. Vid behov får familjerna låna utrustning som behövs för vårdbarnen t.ex. tvillingvagnar. Gruppstorleken i båda familjedagvårdsformerna är högst fyra barn under skolålder, dagvårdarens egna barn med-räknade. Barnet får en reservvårdplats för den tid dagvårdaren har semester eller är av andra orsaker frånvarande. Reservvårdplatsen för barn över tre år är vanligtvis i ett daghem. När det gäller reservvårdplats för barn under tre år försöker man ordna plats i familjedagvård. Kommunal familjedagvård ansöks med dagvårdsansökan. Avgiften inom den kommunala familjedagvården bestäms enligt inkomsterna så, att den högsta avgiften är max 290€.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Svenskspråkig familjedagvård, hela stadsområdet.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Privat person

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Pris

Finskspråkig familjedagvård i Laustis, Nummisområdet, Hallis, Hansängen, Kohmo och Kråkkärret.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Privat person

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pris

Byrån för familjedagvården på södra serviceområde

Finskspråkig familjedagvård och dagvård i trefamiljesystem.

Finskspråkig familjedagvård och dagvård i trefamiljesystem i Hirvensalo och Kakskerta, Skansen-Uittamo och Martti.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Privat person

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pris

Familjedagvård i Västcentrum och i Runosbacken.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Privat person

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pris