Konstcontainrar

GraffitiseinäGraffitimaalauspaikka

Åbo konstcontainrar utgör fri konstyta för alla innevånare. De som är intresserade av graffitti och gatukonst kan fullt lovligt uttrycka sig genom att måla på dom. 

Plats för ungdomars egen verksamhet:

Konstcontainrarna är stora flyttbara sjöcontainrar, som erbjuder ungdomen i Åbo inte bara konstyta utan också utrymme för egen verksamhet. Insidan är i bruk av de unga. Du kan till exempel på restaurangdagen sätta upp en restaurang, ordna egen utställning eller förverkliga en miniturnee åt kompisarna. Du får tillgång till utrymmena avgiftsfritt. Som villkor är att verksamheten och evenemangen är drogfria och lagenliga och följer Åbo stads ordningsregler.

Åbo konstcontainrar fungerar också som brandsäker avfallsservice för tomma sprejburkar.

Målgrupp: 
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Konstcontainrarna har placerats ut i början av maj 2016. Åbo konstcontainrarna är i bruk året runt. Containrarna erbjuder fri konstyta för alla innevånare. De som är intresserade av graffitti och gatukonst kan fullt lovligt uttrycka sig genom att måla på dom.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Ungdomstjänster

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Konstcontainrarna har placerats ut i början av maj 2016. Åbo konstcontainrarna är i bruk året runt. Containrarna erbjuder fri konstyta för alla innevånare. De som är intresserade av graffitti och gatukonst kan fullt lovligt uttrycka sig genom att måla på dom.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Ungdomstjänster

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Konstcontainrarna har placerats ut i början av maj 2016. Åbo konstcontainrarna är i bruk året runt. Containrarna erbjuder fri konstyta för alla innevånare. De som är intresserade av graffitti och gatukonst kan fullt lovligt uttrycka sig genom att måla på dom.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Ungdomstjänster

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad