Konstgräsplaner

Konstgräsplan kan bokas både för allmänheten och för fasta turer. Bokningen sker genom Timmi-bokningskalender. Lediga planer går att använda även utan bokning. Tystnad på plan kl. 22-07. Det finns sammanlagt 12 konstgräsplan, varav sex är fullstora och sex är mikrospelplan (min. 40 x 60 m). Konstgräsplanerna är av sand- eller gummigranulat.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads Idrottstjänster
Service kategorier: 

Lokaliteter

Crumb rubber artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 100x60 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
78 € / h

Crumb rubber artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 104x64 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
30 € / h
190 € / h

Crumb rubber artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Open field hours every Mon, Wed and Fri at 14-16.

Size: 45x90 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Öppettider

mån 14:00 - 16:00
ons 14:00 - 16:00
fre 14:00 - 16:00

Avvikande öppettider

19.7.2017 - 20.7.2017
Stängd
26.7.2017 - 27.7.2017
Stängd

Pris

Gratis
45 € / h
190 € / h

Sandkonstgräsplan.

Enstaka turer går att boka via Timmi. Fasta turer kan sökas på vårarna.

Storlek: 48x113,5 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

Gratis
25 € / h
78 € / h

Crumb rubber artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring. Also 1/2 of the field can be booked.

Size: 62x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
25 € / h
78 € / h

Sand artificial turf field

Public reservations can be booked in Timmi reservation planner. Regular reservations are open for applying every spring.

Size: 60x85 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h