Kontorstjänsterna

Kontorstjänsterna svarar för t.ex. verksamhetsställets eller sektorns ekonomi och kontorsärenden.

Lokaliteter

Telefon:

Kontor 044 907 2986

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

byrå
mån - fre 09:00 - 15:00