Korgbollsplaner

Det finns sammanlagt 20 korgbollsplan i Åbo, varav 13 stycken är fullt utbyggda och 17 stycken är mindre gatukorgbollsplan (under 15x28 m). Planen är asfaltbelagda. Planerna kan fritt användas av alla och det går inte att boka turer.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen
Service kategorier: