Kulturtjänster för invandrare

Tjänster för invandrare och mångkulturalism verkar under fritidssektorn och dess uppgift är att främja mångkulturalismen och dialogen mellan olika kulturer samt att förmedla kunskap om olika kulturer – till invandrare om den finska kulturen och historien och till finländarna om andra länder och invandrare.  I tjänsteutbudet har man strävat efter att uppmärksamma behoven även hos etniska minoriteter, olika språkgrupper och invandrare.

Huvuduppgifterna för tjänster för invandrare och mångkulturalism:

  • producera och koordinera kulturtjänster åt invandrare både för att stödja integrationen och för att värna om den egna kulturen samt kunskapsförmedling om olika kulturer och möten mellan kulturer
  • främja dialogen mellan kulturerna och motarbeta rasism och samarbeta med invandrarföreningar, vänskapsföreningar och med andra föreningar verksamma inom internationellt arbete samt med myndigheterna.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, fritidssektorn
Målgrupp: 
Service kategorier: