Lådodling

Staden erbjuder invånarna möjlighet till lådodling på stadens markområden. Staden erbjuder odlingslådor och mylla, odlaren tar hand om vattningen och sköter odlingsstället. Det finns flera hundra odlingslådor runt om i staden. Ansökan om odlingsställe sker på våren.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Service kategorier: