Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning som leder till yrkesinriktad grundexamenLäroavtalsutbildning som leder till yrkesinriktad tilläggsutbildning

Detta är en flexibel och praktisk utbildningsform, där studerande och arbetsgivare ingår ett arbets- och utbildningsavtal.

Läroavtal passar för dig som saknar yrkesutbildning, vars arbetsuppgifter utökas, som vill ha ett helt nytt yrke eller som vill utveckla sin yrkesskicklighet och kompetens.

Utbildningen sker på arbetsplatsen med praktiska arbetsuppgifter och kompletteras med studier på läroanstalten.

Läroavtal kan ingås med ny anställd eller med anställd som redan är i arbetsrelation (tidsbunden anställning). Den studerande får lön enligt kollektivavtalet och förmåner (t.ex. semestrar), avgiftsfri utbildning och studiesociala förmåner. Den studerande ska själv skaffa läroavtalsarbetsplats, förbinda sig att utföra arbetsuppgifterna korrekt under arbetsgivarens ledning samt att studera och delta i utbildningen på läroanstalten. Den studerande förbinder sig att avlägga givna distansuppgifter och att betala examensavgiften 58 e.

Services språk:
Finska
Service kategorier: