Livsmedelstillsyn

Anmälan om livsmedlens primärproduktionAnmälan om försäljning av livsmedel i apotekAnmälan om transportering av livsmedelAnmälan om mobila livsmedelslokalerAnmälan om pop-up försäljningAnmälan om marknadsföring av material avsedda att komma i kontakt med livsmedelAnmälan om egenkontroll för företag som hanterar livsmedelMisstanke om matförgiftning

Miljöhälsovården övervakar livsmedelsförsäljning, transport, hantering, överlämnande, import, export, marknadsföring, servering och tillverkning inom Åbo stads region. Även egenkontroll av livsmedel övervakas och handleds, men företagaren ansvarar själv för egenkontrollen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus