Marktäktstillstånd

För täktverksamhet krävs tillstånd, förutom då substanser tas till husbehov, så att miljön inte utsätts för okontrollerade skador.

Ytterligare information: Miljöskyddsanmälningar och tillstånd

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lokaliteter

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat