Marktäktstillstånd

För täktverksamhet krävs tillstånd, förutom då substanser tas till husbehov, så att miljön inte utsätts för okontrollerade skador.

Ytterligare information: Miljöskyddsanmälningar och tillstånd