Maten i skolan

Skolmåltiden

Eleven får kl. 10–12 varje skoldag en varm måltid som täcker ca en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. Arkea Kostservice säljer mellanmål i de högstadier och gymnasier i Åbo stad, i vilka försäljning av mellanmål är tillåtet. Information om skolor, mellanmål och betalningsalternativ finns på Arkea Kostservice webbsida.

Eleven erbjuds specialdiet på medicinska och religionsetiska grunder.

 

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektorn
Målgrupp: 
Service kategorier: