Maten i skolan

Skolmåltiden

Eleven får kl. 10–12 varje skoldag en varm måltid som täcker ca en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. Kaarea Oy säljer mellanmål i de högstadier och gymnasier i Åbo stad, i vilka försäljning av mellanmål är tillåtet. Information om skolor, mellanmål och betalningsalternativ finns på Kaarea Oys webbsida.

Eleven erbjuds specialdiet på medicinska och religionsetiska grunder.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Målgrupp: 
Service kategorier: