Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål (MAI)

Native language educationSami language educationMulticultural education

Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål är avsedd för de elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska. Undervisningen stärker elevens språkliga färdigheter och kulturella identitet. Också de elever, som lärt sig språket när de bott utomlands, kan delta i undervisningen.

Undervisning ges på över tjugo olika språk. Lektionerna hålls vanligen i särskilt överenskomna skolor efter skoldagens slut.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: