Motion för barn och unga

I Åbo finns flera motionsmöjligheter och fritidsaktiviteter för barn och barnfamiljer. Motionsaktiviteter erbjuds av idrottsföreningar och av Idrottscentralen.

  • I MIHI kan unga i åldrarna 13-19 år och som endast lite eller inte alls sportar, pröva på olika motionsgrenar och hitta en motionshobby som varar livet ut. Motionen är avgiftsfri. MIHI betjänar också unga som avslutat sin tävlingsverksamhet genom att erbjuda nya möjligheter att fortsätta hobbyn. Grupperna leds på finska.
  • Bekanta dig också med beskrivningen av Barnmotionens underland
  • Förutom Åbo stads motionstjänster ordnar även Folkhälsan i Åbo motionsgrupper och simgrupper för barn

Ansvarsorganisation: 

City of Turku
Målgrupp: 
Service kategorier: