Motion på välfärdscenter

Välkommen till välfärdscentren för att motionera. På välfärdscentren erbjuder vi dig olika möjligheter till motion såsom:

  • gymtjänster
  • balansmotion
  • olika typer av vattenmotion, som t.ex. vattengymnastik
  • Dans, gympa, motionsgymnastik, stolgymnastik, stretching-avslappning
  • Sommarspel där ute
  • Promenader
  • Darts, Biljard
  • Olika varierande motionsgrupper

Fråga mer:

  • Rådgivning tfn 262 5020 (Lehmusvalkama välfärdscenter)
  • Rådgivning tfn 262 6000 (Rosenkvarterets välfärdscenter)

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: