Motionstjänster för invandrare

Motion för invandrare

Invandrare är välkomna till alla tjänster som erbjuds av Åbo stads idrottscentral.  De mångkulturella klubbarna är avsedda för alla åbobor. Det finns separata gym- och simturer för kvinnor och män. Utöver de allmänna motionstjänsterna erbjuds invandrarna olika slag av motionsgrupper allt efter säsong.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Målgrupp: 
Service kategorier: