Mottagningen på hälsostationen

Health station

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukdomfall. Hälsostationerna betjänar från måndag till fredag kl. 8.00-16.00. När hälsostationerna är stängda kan du i akuta fall vända dig till samjouren. Beställ alltid på förhand tid till sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Ett automatisk telefonsystem svarar i telefon kl. 8-14.00, numret är 02 266 1130. När det gäller sjukvårdsärenden baserar sig tidsbeställningen på en medicinsk bedömning av hur nödvändigt och brådskande vårdbehovet är. I icke-brådskande fall kan du också beställa en mottagningstid till skötare eller läkare via eHälsoservice-betjäningsportalen. Tid kan bokas även för hälsorådgivning och hälsokontroller.

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Hälsostationen Centrum

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Hälsostationernas mottagning för luftvägsinfektioner

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

mån - fre 08:00 - 15:00

Kråkkärrets hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Kyrkovägens hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Mullivägens närserviceenhet

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Pansio hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1031

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Serviceproducent: 

Mehiläinen

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde

Runosbackens hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

S:t Marie hälsostationen

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Tallbackens hälsostation, verksamhetsenheten 1

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Tallbackens hälsostation, verksamhetsenheten 2

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral, den svenskspråkiga mottagningen

Telefon:

Telefon 02 266 1130

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands välfärdsområde
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska