Museer

Åbo stad äger och upprätthåller sex olika museer runt om i staden. Stadens museer är: 

  • Åbo slott
  • Wäinö Aaltonens museum
  • Hantverksmuseer på Klosterbacken
  • Apoteksmuseet och gården Qwensel
  • Biologiska museet
  • Kurala Bybacke
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Telefon:

Biljettkassan 02 262 0280

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider
tis - sön 10:00 - 18:00
Sommaren
3.6.2019 - 1.9.2019
mån - sön 10:00 - 18:00

Pris

Vuxna
6 €
Barn 7-15 år
2 €
Familjebiljett (2 vuxna + 2-4 barn)
14 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
3 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studerande grupper
á 2 €

Telefon:

Biljettkassan 02 262 0340

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider
tis - sön 09:00 - 17:00

Pris

Vuxna
6 €
Barn (7-15 år)
2 €
Familjebiljett (2 vuxna, 2-4 barn)
14 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
3 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studenrande grupper
á 2 €

Klosterbacken är det enda enhetliga trähusområde i Åbo, som finns kvar från tiden före Åbo brand 1827. De mer än 200 år gamla husen står kvar på sina ursprungliga ställen. I stugorna och kamrarna finns mer än 30 olika verkstäder, som alla representerar stadshantverk från förindustriell tid. Sommartid arbetar hantverkare i verkstäderna.

Telefon:

Biljettkassan 040 158 95
Guidebokning 040 158 95

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Våren
20.4.2019 - 2.6.2019
tis - sön 10:00 - 18:00
Sommaren
3.6.2019 - 1.9.2019
mån - sön 10:00 - 18:00
Hösten
tis - sön 10:00 - 18:00
Julsäsong
tis - sön 10:00 - 18:00

Pris

Vuxna
8 €
Barn (7-15 år)
3 €
Familjebiljett
19 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
4 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studenrande grupper
á 2,50 €

Kurala Bybacke ett rekreationsområde med kultur och tradition som förtecken. I Försöksverkstaden ordnar vi alla tider på året kurser och workshops med olika teman.

Telefon:

Info 02 620 420

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider (Bybackens byggnader)
1.6.2019 - 1.9.2019
tis - sön 10:00 - 18:00
Friluftsområdet
Öppen 24/7

Telefon:

Biljettkassan 02 620 850

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider
tis - sön 10:00 - 18:00

Pris

Vuxna
10 €
Barn (7-15 år)
4 €
Familjebiljett
24 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
5 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studenrande grupper
á 2,50 €

Telefon:

Biljettkassan
Guidebokning

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppettider
tis - sön 10:00 - 18:00
Sommarsäsong
3.6.2019 - 1.9.2019
mån - sön 10:00 - 18:00

Pris

Vuxna
12 €
Barn (7-15 år)
5 €
Familjebiljett
29 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
6 €
Grupper
- 25 %
Skol- och studenrande grupper
á 2,50 €