Museitjänster

Åbo stads museitjänster tillhör stadens Fritidssektor. Dess beslutsfattande organ är Kulturnämnden. Museitjänsterna, eller Åbo museicentral, svarar för verksamheten i de museer som ägs av Åbo stad, samt för stadens konst-, foto- och föremålssamlingar.

Service kategorier: