Naturisbanorna / västra sidan av Aura å

Omklädningshytterna är inte öppna. Naturisbanorna är belysta:

  • må–to till kl. 7.30–21.00
  • fre kl. 7.30–20.00
  • lö–sö, samt vardagshelg kl.10.00–20.00

Reserverade turer beviljas inte till planerna, utan de är till fritt bruk för alla intresserade. Helhetsansvaret hör till Åbo stads idrottscentral. Talkoplaner upprätthålls av frivilliga.

 

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: 

Lokaliteter

In free use.

Size: 43x58 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Pris

För alla
Gratis