Is- och fotbollshallarnas allmänna turer

Ishallarna i Impivaara och Kråkkärr erbjuder allmänna skridskoturer från mitten av augusti till slutet på mars. De allmänna skridskoturerna är öppna för alla, de är avgiftsfria, men inga hockeyklubbar används. I Impivaara fotbollshall finns också avgiftsfria allmänna turer avsedda för alla. Se närmare upplysningar gällande hallarnas allmänna turer i katalogen över verksamhetsställen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: 

Lokaliteter

Skrinning med egna skridskor. Åkstöd finns tillgängliga. 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Publik träning
15.8.2022 - 2.4.2023
mån 14:00 - 14:50 och 17:00 - 17:45
ons 13:45 - 14:35
lör 10:30 - 11:20

Pris

For all
Gratis

Skrinning med egna skridskor. Åkstöd finns att tillgå. De allmänna turerna är öppna för alla, gratis och klubbfria. Merparten av ishallens besökare är skrinnare av olika slag.

Telefon:

02 623 570

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Liikuntapalvelukeskus

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Skridskoåkningstider för allmänheten
15.8.2022 - 2.4.2023
mån - ons 13:45 - 14:35
tors 13:45 - 14:35 och 18:00 - 18:45
fre 13:45 - 14:35
sön 10:00 - 10:50

Pris

Gratis