Omsorgsboende

Omsorgsboende ÅlderdomshemDygnetruntvård

Omsorgsboendet är primärt avsett för äldre personer, som inte kan fortsätta bo hemma med stöd av hemtjänster. Vårdpersonalen är närvarande dygnet runt. Flyttningen föregås av en omfattande bedömning av klientens funktionsförmåga och servicebehov. Bedömningen sker i samarbete med olika yrkesmänniskor. Syftet är att en äldre person inte ska behöva byta bostadsort vid flytt från sitt eget hem till bestående vård.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala