Öppna generalrepetitioner

Med Kulturkortet kan du komma och lyssna på Åbo filharmoniska orkesters generalrepetitioner avgiftsfritt.

Generalrepetitionernas längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konsertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela igenom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca. kl.10.30, dörrarna till salen bara några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, Åbo filharmoniska orkester
Service kategorier: 

Lokaliteter

Konserthuset

Kulturkortsinnehavare, Skolelev- och daghemsgrupper

Generalrepetitionernas längd varierar. På generalrepetitionerna spelas kvällens konsertprogram vanligtvis i uppvisningsordning. Syftet med repetitionen är att öva och att spela igenom hela konserten.

Generalrepetitionerna börjar kl. 11, se dagarna i länken nedan. Konserthusets dörrar öppnas ca.kl.10.30, dörrarna till salen öppnas först några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo filharmoniska orkester

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Pris

Med kulturkortet
Gratis