Parkering för invånare och företag

Företags- och boende parkering

Invånare och företag i centrum, Portsa, Norrstan och på Universitetsbacken samt i områdena kring Samppalinna och Åucs kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Service kategorier: 

Lokaliteter

Yhteystiedot: puh. 02 262 4015, asukaspysakointi@turku.fi

Telefon:

02 262 4015

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunkiympäristötoimiala