Planering av grönområden

Planering av parkerna

För byggande av parker och grönområden behövs planering. Planeringsmål är till exempel; parker, lekparker, hundparker och gatornas odlingsområden.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor