Planläggningsinitiativ

Ansökan om detaljplan och detaljplaneändring

Markägaren kan ansöka om planläggning eller planeändring för fast egendom/område som han eller hon äger eller förvaltar.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor